Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:06:42
Чувајте се, ве молам.
:07:13
Можеш ли да ми кажеш
како е Масаси?

:07:19
Изгледа дека во моментот....
:07:23
споредено со причината
за нивниот син..

:07:25
Дури ни Којоко...
:07:26
Не.
:07:32
Жал ми е Којоко.
:07:37
Жал ми е.
:07:41
Многу ми е жал.
:07:45
Каури.
:07:48
Каури, прибери се.
:07:51
Каури, подобро да се одмориш.
:07:54
Жал ми е.

prev.
next.