Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

1:00:21
Г-не Кеисуке!
1:00:28
Што е ова?
1:00:33
Ја видов Еми.
1:01:11
Ја видов овде во собата.
1:01:19
Што е ова?
1:01:25
Во ред ли си?
1:01:31
Можеш ли да ми помогнеш?

prev.
next.