Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

1:02:07
Кајоко
1:02:15
Напишано е од ова жена.
1:02:23
Да провериме во случајот
уште еднаш.

1:02:26
Мора да има нешто.
1:02:32
Куќата уште еднаш...

prev.
next.