Old School
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:51
DVD Rip: _-yzyuce-_
:00:57
Emlakçýlýk sorgulama sistemi
:00:59
Sanal bilginin kalbidir,
:01:03
Avukatýnýn kendisini
kontrolun baþýna koyuyor.

:01:05
Dinle, Kaçacaðým buradan, tamam mý?
Dönüþ için saat 2'dekini
yakalamaya çalýþacaðým.

:01:09
Seminerden hemen mi gidiyorsun?
Daha ara bile deðil.

:01:11
- Bunu yapabileceðini sanmýyorum.
- Hayýr, sorun yok. Yokluðumu
hissettirme, tamam mý?

:01:15
- Hepsini anladýn.
- Sanýrým.

:01:17
- Dinle, rozetini alabilir miyiz?
- Elbette.

:01:20
Meet ve Greet'te
iki bedava içkiye bedel.

:01:37
Merhaba.
:01:38
Havalimanýna gidiyorum.
Aslýnda benimde acelem var.

:01:43
Efendim, emniyet kemeriniz
bozulmuþa benziyor.

:01:45
Ne yapmamý önerirsin?
:01:47
Eþcinsel olmayý býrakmanýzý
tavsiye ederim.

:01:50
Arka koltuktasýn.
:01:53
Aman Tanrým.
:01:57
Gördün mü?

Önceki.
sonraki.