Perfect Strangers
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:09
Zùstaò tam.
1:02:15
Každý den je mi lépe a lépe...
1:02:24
Každý den je mi lépe...
a tebe to taky urèitì tìší, ne?

1:02:32
Ty jsi tak velkorysý, nìžný, hodný...
1:02:40
A nemyslím jenom vèerejší noc.
1:02:43
Víš, i když to zní trochu krutì,
1:02:49
byl jsi bájeèný.
Chci øíct, byl jsi nejlepší.

1:02:55
Žádné zábrany.
1:02:57
Jsem ti tak vdìèná, ty mùj krasavèe,

náhled.
hledat.