Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:26:27
Хайде!
:27:19
През времена, в които светът наистина
имаше нужда от питие,

:27:22
ти не можеше да го получиш в САЩ.
:27:26
Алкохолът беше незаконен.
:27:28
Стоките бяха в толкова малки количества,
доколкото човек можеше да издържи без тях.

:27:35
Скоро градът на границата се появи.
:27:38
Доставящ от юг, всичко, което съседът
им от север, не можеше да доставя.

:27:44
Можеш да намериш всичко.
:27:46
Храна, компания,
качествен джин

:27:51
и също така със залагане на коне,
:27:55
шансът да обърнеш лошия късмет на добър.

Преглед.
следващата.