Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:28:23
Кой е това?
:28:25
Джордж Уулф, най-великия жокей
в света.

:28:41
- Това е Чарлз Хауърд.
- Да.

:28:44
- Той не дойде ли в града за...
- да преглътне развода си по-бързо.

:28:47
Защо?
:28:49
Погледни го.
:28:53
Не става никак бързо.
:29:16
Беше в двореца на великия султан.
:29:20
Султан на какво?
:29:22
Султанът на арабите.
:29:25
Живях там почти година.
:29:27
Прекарвайки арабите му
през пустинята през деня

:29:29
и довършвайки моята история за региона
през ноща.

:29:33
След това, един ден великият султан
ме вика в тронната си стая,

:29:38
подлежда ме
:29:40
и казва:
:29:41
- Джон Полард.
- Джон Полард.

:29:43
"Ти си най-великият ми жокей.
Теб съм избрал

:29:48
да участваш в 160 километровото
състезание от Кузмак до Триполи"

:29:53
320 километрово.
:29:56
Добре 320 Км.,
извини ме Сахиб.


Преглед.
следващата.