Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:14
Хванахме го.
:31:15
Ще го взема.
:31:17
Разкарай се оттук.
:31:20
Казах, че ще го взема.
:31:22
Има осакатен крак.
:31:25
И без това смяташ да го убиваш,
а аз ще ти спестя куршума.

:31:32
Добре, остави го.
:31:50
Добро момче.
:31:58
Добро момче.
:32:43
Добре, Джони, отвори се дупка,
трябва да тръгвам.


Преглед.
следващата.