Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:33:01
Някога е имало принцеса от Сахиб,
:33:05
която е седяла тук, както аз сега седя тук.
:33:09
Аз й давах вино и я хранех
:33:13
и след това спах с нея.
:33:18
Мамка му.
:33:22
Ще яздим до Сахиб.
:33:23
Това е прекрасно, ти ли го измисли?
:33:27
Очевидно.
:33:30
- Това е прекрасно.
- Не.

:33:33
Ти си прекрасна.
:33:36
Не го казвай
и без това ще ми платиш.

:33:42
Е, искаш ли да,
нали знаеш,

:33:48
да се захващаме за работа?
:33:51
Разбира се, защо не?
:34:11
Как може да изпуснеш такава дупка.
:34:12
Отвори се дупка, трябва да тръгвам.
:34:16
Да не си сляп?
:34:23
Добре ли си?

Преглед.
следващата.