Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:38:20
Да вървим.
:38:31
Хайде!
:39:15
Какво? Пак се качи на кон
и сега искаш да ги купуваш?

:39:18
Да, може би. Може би два.
:39:20
Искаш да печелиш с тях ли?
:39:23
- Искам да печеля.
- Що за въпрос е това?

:39:26
Ще ти трябва дресьор преди да си
купиш коне.

:39:28
Не, трябват ти два,
за да можеш да развалиш единия.

:39:36
Бени Тачър е добър.
Обучил е около 50-60 дребни коня.

:39:39
Също така e прекрасен човек.
Истиски човек за конете.

:39:42
Истинско конско лайно. Извинявайте.
:39:45
Не знам. Може би искаш някой с
по-малко опит.

:39:47
Някой, който да има повече време.
:39:49
Кой е това?
:39:54
Той е откачен.
Живее сам в храстите.

:39:59
С какво се занимава?

Преглед.
следващата.