Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:40:00
Не знам, преди беше дресьор,
човек грижещ се за животните.

:40:03
Сега просто се грижи за този кон.
:40:07
Хайде, да огледаме някоя друга конюшна.
:40:27
Здравейте.
:40:29
Здравейте.
:40:37
Гладен ли сте?
:40:38
Не. Не, благодаря.
Добре съм.

:40:41
Чарлз Хауърд.
:40:43
Том Смит.
:40:45
Радвам се да се запознаем, Том.
:40:50
Каква е тази превръзка?
:40:54
Това е корен от глог.
:40:57
Подобрява кръвообръщението.
:41:00
Искате ли да седнете?
:41:04
Добре, благодаря.
:41:12
Ще се подобри ли състоянието му?
:41:14
Вече малко се е подобрило.
:41:18
Ще се състезава ли?
:41:22
Не, не и този.
:41:27
Тогава защо го лекуваш?
:41:31
Защото мога.
:41:35
Всеки кон е годен за нещо.
:41:40
Той може да е кон за каруца
или водещ кон.

:41:44
И все още е удоволсвие да го гледаш.
:41:47
Не си изхвърля цял живот на вятъра,
:41:51
само защото е малко наранен.

Преглед.
следващата.