Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:37:06
Поздравления
:37:10
Леденостуден Човек, ти успя.
Как се чувстваш?

:37:13
Просто искам моят добър приятел
Ред Полард

:37:15
беше тук днес вместо мен.
:37:17
Ще бъде.
:37:22
Това е краят на излъчването ни
на състезанието на века.

:38:50
Всички поздравяват героят.
:38:52
Да, хора той се върна -
малкият двигател.

:38:54
Няма вече състезания за този
малък кон,

:38:56
защото честно казано, това вече не
е състезание, а сигурна победа.

:38:58
Ще се състезава ли?
Жал ми е за тези други коне.


Преглед.
следващата.