Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:00
Свети Кристофър.
За късмет.

:55:04
Твърде късно е за това,
не мислиш ли?

:55:14
Добре, да отидем да спечелим
състезание.

:55:33
- Готов ли си?
- Да.

:55:51
Уичи е само скорост.
:55:54
Ще вземе водачеството, но не мисля,
че ще издържи цялото разстояние.

:55:57
Дебни го, както винаги.
:56:01
Добре.
:56:03
Уединг Кол може да тръгне късно
:56:06
и той има доста кураж,
така че внимавай за него.

:56:09
Няма да повторя тази грешка.
:56:16
Успокойте се, момчета.
Всичко ще е наред.


Преглед.
следващата.