Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:03
nedal bych víc než pìt dolarù
za nejlepšího konì v Americe.

:07:47
Tohle není konec, pøátelé.
Tohle je zaèátek závodu.

:07:51
Cílem je budoucnost!
A tam nás doveze Buick White Streak!

:07:56
Ètyøválec, 42 1/2 koòské síly,
:08:00
- Bájeèné.
- Stejné auto si mùžete koupit v kterémkoliv
z pìti autosalónù v oblasti zálivu.

:08:06
- "Epocha automobilù nastala,"
chlubil se Howard. "Budoucnost je tu."

:08:16
A hele.
Pøeèti si znovu tu èást o budoucnosti.

:08:19
- Ach jo, musím to zvládnout.
- Promiò, já ho vezmu.

:08:22
Tak pojï, fešáku.
Pojï. Jen pojï.

:08:25
Hm, tak ty jsi budoucnost, co?
Ty jsi naše budoucnost?

:08:29
Kam se vypravíš...
:08:32
Pocestuješ na Mìsíc?
:08:35
Jasnì na Mìsíc! Jù!
:08:39
Beru to.
:08:42
- Opravdu potøebujeme tohle všechno?
- Ne. Ne. ne nepotøebujeme to...

:08:46
Je tu taky domek správce,
výbìh pro konì, stodola,
pomìrnì pìkné stáje.

:08:51
Jak velké jsou ty stáje?

náhled.
hledat.