Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:22
Do toho, Zrzku!
No tak!

:26:12
V dobì kdy si lidstvo
opravdu potøebovalo dát panáka,

:26:15
ve Spojených státech
jste nesehnali jediný.

:26:19
Koøalka byla mimo zákon.
Možností rozptýlení bylo málo,

:26:22
a naopak toho bylo spousta
bez èeho se lidský tvor obejít mohl.

:26:27
Brzy vyrostla mìsta jižnì od hranic,
:26:30
a poskytovala všechno, co mìsta
severnì od hranic poskytnout nemohla.

:26:35
Sehnali jste zde cokoliv:
Jídlo, spoleènost,

:26:41
slušný gin,
a v nezákonném hazardu

:26:46
i šanci obrátit smùlu ve štìstí.
:26:54
Klídek! Mᚠna to!
Mᚠna to! Mᚠna to!

:26:58
Jeï!

náhled.
hledat.