Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:31
No tak, kámo. Vzbuï se.
:35:35
Dìlej.
:35:46
- Prohrál jsem?
- Ale ne. Zmlátil jsi ho.

:35:54
Pomalu.
:35:56
- Pomalu, v klidu. Klidnì a pomalu.
- Je mi dobøe. Je mi dobøe.

:35:59
- No tak. Koupím ti želví polívku.
- Je mi dobøe, Georgi.

:36:01
- Jdi si vyhrát závod.
- Pojï zaskoèíme ke Sloanovi, a jen si...

:36:05
Jsem v poøádku, Georgi.
Nepotøebuju tvojí pomoc, a jsem si
do prdele jistej, že ani tvojí almužnu.

:36:11
Nech mì bejt, jo?
:36:19
- Na koni jsem nesedìl dobøe 20 let.
- Žádný strach.

:36:24
To je vìc která se nezapomíná.
:36:46
Jedem.
:36:55
Do toho!

náhled.
hledat.