Seabiscuit
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:00
Klídek. Koupím nìjaké pití, co?
:55:04
To je dobrý nápad.
:55:07
Na koho vsázíte?
:55:52
Hele starej brachu.
:55:54
Kde se tu bereš?
:55:56
Mám jinýho konì.
Jenom protože nesedím na nìm, nebudu sedìt stranou.

:56:00
Neboj.
Nemám velký šance.

:56:04
Nashle v cíli.
:56:54
Aaach.

náhled.
hledat.