Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:00:12
:תורגם משמיעה בלעדית לאתר ליונטוורק ע"י
MegaloMania Tree [LH Sub Team]

:00:26
:תורגם בלעדית לאתר מס' 1 לסרטים ותרגומים
[Www.LioNetwork.Net]

:01:23
,הם קראו לה המכונית
.בשביל כל גבר

:01:27
הנרי פורד בעצמו קרא לה
."המכונית של ההמון הגדול"

:01:32
,היא הייתה שימושית ופשוטה
...כמו מכונת תפירה

:01:36
.או אולי מטבח מברזל
:01:39
.יכולת ללמוד בתוך פחות מיום
:01:42
,ויכולת לקנות כל מכונית שרצית
.כל זמן שהיא הייתה שחורה

:01:49
,"Tופורד האמין שאת המודל החדש שלו:"
.יקח 13 שעות להרכיב

:01:56
בתוך 5 שנים
.היה רכב שהתניע כל 90 שניות


תצוגה.
הבא.