Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:07:00
...למען האמת
:07:03
לא הייתי מבזבז יותר מ5 דולר
.על הסוס הטוב ביותר באמריקה

:07:48
זהו לא קו הסיום, רבותיי
:07:50
.זהו המקום בו מתחילים אותו
:07:51
.בעתיד, נמצא קו הסיום
:07:54
,והביואיק החדשה, הפס הלבן
.מחכה לכם שם

:07:57
,ארבעה צילינדרים
.ו42 וחצי כוחות סוס

:08:02
או שאתם פשוט יכולים לקנות
.את ה4 הנותרות בחנות

:08:06
,זמנם של המכונית הגיע"
"הווארד אומר

:08:10
"העתיד כבר כאן"
:08:17
?שוב דואגת בקשר לעתיד
:08:19
.אני חייבת להתמודד עם זה עכשיו
:08:21
.מצטער
.עזבי, אני אקח את זה

:08:24
.בוא הנה בחור גדול, בוא
?אתה הוא העתיד

:08:28
?אתה הוא העתיד
:08:31
,אתה הולך
?אתה הולך לירח

:08:37
.לירח
:08:39
.אני אקח את זה
:08:41
?אתה באמת צריך את כל זה
:08:45
...אנחנו צריכים את זה
:08:46
,יש גם בית עם משגיח
...ודיר

:08:48
אסם, וכמה אורוות נחמדות
:08:51
?מה גודלן של החוות

תצוגה.
הבא.