Seabiscuit
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:59:04
אתם יודעים, כולם חושבים שאנחנו לקחנו
.את הסוס השבור הזה, ותיקנו אותו

:59:09
.אבל זה לא היה כך
:59:14
.הוא תיקן אותנו
:59:17
.את כל אחד מאיתנו
:59:21
...ואני מנחש
:59:24
.שאנחנו תיקנו אחד את השני, גם כן
:59:59
:תורגם משמיעה בלעדית לאתר ליונטוורק ע"י
MegaloMania Tree [LH Sub Team]


תצוגה.
הבא.