Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:17:03
Ce? Ce e în neregulã?
:17:07
- Domnul Blodget are o casa adevãratã.
- Tatã, ce s-a întâmplat?

:17:11
- ªi soþia lui gãteºte.
- E o bucãtareasã bunã.

:17:13
- Nu, nu..tatã.
- E ºi un telefon afarã. O sã te sunam.

:17:17
Te sunam la fiecare 2 sãptãmâni
ºi-þi spunem unde suntem.

:17:19
Nu, nu.
:17:20
- Putem pleca acasã, nu? Hai sã mergem.
- Ascultã-mã!

:17:23
Tu ai un dar.
Tu ai un dar.

:17:27
Nu face asta...
:17:32
- Tatã, nu face asta.
- Ne vom întoarce.

:17:46
- Du-te. Du-te cu domnul Blodget.
- Nu.

:17:48
- Va avea grijã de tine. Du-te cu el.
- Mamã, nu face asta.

:18:17
Nu ºtiu. Eºti cam înalt ca sã fi
jockeu.

:18:22
N- am depãºit 115.
:18:24
- Unde ai învãþat sã cãlãreºti aºa?
- Acasã.

:18:29
În regulã. Uite cum merge.
:18:32
Îþi dau 10 dolari pe
sãptãmânã, 9 pentru mîncare,

:18:36
6 dormitul, 3 pentru cuie.
:18:39
- Asta-i tîrgul.
- ªi cum o sã dau banii înapoi?

:18:42
Câºtigi!
:18:50
Ticãlosule!
Dã-te de pe mine!


prev.
next.