Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:29:04
A fost în palatul marelui sultan.
:29:08
- Sultan unde?
- Sultanul Arabiei.

:29:12
Am stat aproape un an acolo, cãlãrind caii
arabi prin deºert, zi de zi...

:29:17
ºi mi-am terminat istoria personalã a
regiunii, noaptea.

:29:20
Într-o zi, sultanul m-a dus în
camera tronului...

:29:26
S- a uitat la mine ºi mi-a zis...
:29:29
"John Pollard..."
:29:30
"John Pollard, eºti
cel mai bun jockeu al meu"

:29:33
Pe tine te-am ales pentru cursa de 100
de mile de la Kusmat la Tripoli.

:29:39
200 de mile.
:29:43
Bine. 200 de mile.
Scuzã-mã sahib.

:29:49
Nu trebuia sã o lungeºti, Georgie.
:29:51
Prima datã când ai spus
povestea aia erau 50 de mile.

:29:54
Pãi da, totul se lungeºte
cînd o spui de mai multe ori.

:29:57
Întreab-o pe prietena ta Wanda.
:30:01
ªtii, dacã ai vorbi mai puþin ºi ai cãlãri
mai mult, poate ai câºtiga niºte curse.

:30:05
- Pariez pe 2 dolari cã te bat în cursa asta.
- Nu ºtiu dacã o sã poþi,

:30:08
- Dar pun pariu pe 5 dolari cã te bat.
- Gata.

:30:15
- Dã-mi avantaj! Eºti favoritul.
- Chiar banii.

:30:18
- Nu. Uitã-i. 20-1.
- Bine.

:30:22
Bine.. Hei, Johnny. Eºti într-o cursã de
vitezã, ce faci tu aici în urma cu mine?

:30:26
Îmi place conversaþia ºi nu e o cursã
de vitezã. Nu încerca sã mã agaþi.

:30:29
- Te duci disearã?
- Nu. Tu?

:30:31
- Nu.
- La ce orã?

:30:34
- Nu ºtiu. La 8?
- Bine.

:30:38
Uite-mi culoarul. Tre' sã fug!
:30:46
La dracu!

prev.
next.