Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:42:05
E grav, totuºi.
:42:09
Tu mereu spui adevãrul?
:42:11
Pãi, încerc.
:42:30
Nu e doar viteza.
E ºi inima.

:42:34
Vrei ceva cãruia sã nu-i fie fricã
sã concureze.

:42:38
Jumãtate din caii ãºtia arata
ca poneii.

:42:42
Vrei ceva care sã nu se batã?
:42:47
ªi cum o sã gãseºti aºa ceva?
:42:50
Uite, am câºtigat Robles Handicap.
am fost al doilea la Tijuana Derby.

:42:54
Am câºtigat Manzanita Oaks.
ªtii cã de obicei aia e o cursã aranjatã.

:42:57
ªtiu.
:42:58
Aº fi putut câºtiga T.j., dar rahatul ãla
m- a tîrît.

:43:01
- Sunã bine. O sã te anunþãm.
- Pot lucra cu ei dimineaþa.

:43:06
Sau sã-i alerg, dacã ai nevoie de mine.
:43:12
Serios? Sã-i alergi?
:43:15
Asta e altceva.
:43:19
Un vis devine realitate
dîndu-þi tîrcoale.

:43:21
Pe tine te pune la plug, pe mine mã lasa
deoparte. Haide.

:43:26
Ai alergat vreodatã pentru bani?
:43:33
Nu cred. Nu poþi învinge un om.
:43:37
Al dracu nenorocit.
:43:42
Probabil ca atât de repede ai alergat
în toatã viaþa ta, prãpãditule.

:43:47
Corect.

prev.
next.