Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:56:58
Curse de capre?
:57:01
Nu, doar încerc sã-l calmez un pic.
:57:05
Deºteptul urãºte sã fie singur
tot timpul.

:57:08
ªi câteodatã un animal...
:57:11
doar...îl alinã puþin.
:57:52
Cam liniºte aici.
:57:55
Ce ai fãcut?
:57:57
Aruncã o privire.

prev.
next.