Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:58:28
Bine. Sã nu-i rupi ceva,
:58:30
dar trebuie sã vezi
ce poate.

:58:34
Du-l pâna la 51,2...
:58:37
ºi dã-i drumul.
:58:39
- Sã-i dau drumul?
- Da, fiule.

:58:42
E un cal de curse.
:58:48
Haide!
:58:58
Haide!
:58:59
ªtiu cã poþi mai mult decît atît!
Sã le arãtam, bãiete.

:59:08
Cum aratã?
:59:10
Adormit.
:59:14
Haide! Aratã-le ce poþi, bãtrâne!
:59:27
Asta e.
:59:44
Da, tu ºi cu mine. Haide!

prev.
next.