Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

1:56:28
- E chiar posibil?
- Sigur.

1:56:30
Mulþi nu-i dau nici o ºansã.
1:56:32
Mulþi doar...
1:56:36
Cel mai bine este sã-l aducem aici
ºi sã-l lãsãm sã galopeze puþin.

1:56:41
- E singurul mod în care sã ºtim.
- Se va descurca?

1:56:45
Sigur. Adicã cred.
1:57:10
A ucrat grozav.
N-am simþit nimic.

1:57:13
Ce-ar fi sã mai lucrãm ºi vineri cu el?
1:57:16
6 lungimi.
Sã vedem ce poate.

1:57:19
Sigur. Voi fi aici.
1:57:21
- Mersi, George.
- Cu plãcere.

1:57:29
Va fi gata?
1:57:31
- Pentru ce?
- Haide! ªtii pentru ce.

1:57:42
'Neaþa la tine...
1:57:45
E un mânz drãguþ.
Cine e?

1:57:48
Are 2 ani.
Încã nu e pregãtit.

1:57:52
Mã gindeam cã ai un cal
pregãtit pentru 100.000.

1:57:55
Nu. Are doar 2 ani.
1:57:59
Pãr de câine.

prev.
next.