Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

2:01:00
Dacã se loveºte iar,
e posibil sã nu mai meargã niciodatã.

2:01:05
Posibil.
A zis doar cã e posibil.

2:01:09
Da, da... Orice e posibil.
Am dovedit-o doar, nu?

2:01:12
- Acum e diferit.
- Da. E foarte diferit.

2:01:19
Nu e doar o simplã cursã.
E Santa Anita.

2:01:24
Am fost la cursa aia.
2:01:26
ªtiu.
2:01:38
Ce se întâmplã?
2:01:50
Bine, chiar ºi proteza aia îl va þine.
2:01:54
Poate fi aruncat,
lovit...

2:01:57
- Vrei sã ºtii ce cred?
- Sigur.

2:02:00
Cred cã e mai bine sã-i rupi
unui om un picior decât inima.

2:02:07
- Nu e vorba doar despre picior. Nu.
- Bine.

2:02:09
Mar, poate cãdea.
Poate fi cãlcat în picioare.

2:02:13
- Dacã va fi aruncat de pe cal...
- Poate muri?

2:02:28
ªtii, ºi eu m-am jucat cu asta mai demult.
2:02:34
ªi oricât m-am chinuit,
n-am reuºit sã bag bila aia în gaurã.

2:02:40
Se rostogolea mereu.
2:02:49
Lasã-l sã-l cãlãreascã, Charles.
2:02:54
Las-l sã o facã.

prev.
next.