Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:30:01
Beži odavde.
:30:03
Rekoh uzecu ga.
:30:05
Ima slomljeno stopalo.
:30:07
Ako ceš da ga upucaš, uštedecu ti metak.
:30:15
Dobro.
:30:17
Pustite ga. Hej.
:31:23
Važi Džoni. Eno ga prolaz,
moram da letim.

:31:40
Bila jednom princeza iz Sijama.
:31:44
Sedela je slicno kao ja.
:31:48
Napio sam je i nahranio,
a onda sam se naslonio na nju.

:31:56
Sranje.
:31:59
Šta se rimuje sa Sijamom?

prev.
next.