Seabiscuit
prev.
play.
mark.
next.

:50:24
Bar nije bio skup.
:50:26
Ne.
:50:27
To je istina.
:50:38
Dodavola. Ti si neverovatna životinja.
:51:07
Možeš da udeš unutra, znaš.
:51:09
Dobro sam. Hvala.
:51:11
Da izgledaš tako.
:51:13
Ne stvarno, dobro sam.
:51:16
Ok.
:51:18
Kako god hoceš.
:51:31
Dobrodošli.
:51:46
Hvala.
:51:59
U redu je.

prev.
next.