Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:10:24
- Herkes bu atý bulduðumuzu
ve onu iyileþtirdiðimizi biliyor...s

2:10:28
- Ama biz bunu yapmadýk.œñ
2:10:33
- O bizi iyileþtirdi.
2:10:37
- Her birimizi.
2:10:43
- Ve sanýrým...
2:10:45
- Biz birbirimizi iyileþtirdik.@ª

Önceki.
sonraki.