Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:05
Dohodli ste se?
:28:07
Nebudu se ho ptát.
:28:10
A v koneèném dùsledku
beze mne je nikdo.

:28:12
To je beznadìjné
takhle postupovat.

:28:14
Neøíkej, že to co dìlám pro tebe,
je beznadìjné.
-Dìlᚠto pro sebe

:28:19
Jestli to dìlám,tak jen proto
abych tì neztratil

:28:21
Neztratíš mì . . .
:28:25
Tvé vítìzství mne nezajímají
:28:27
Lháøko. - Nelžu
:28:31
Musím být nejlepši,
naposled.

:28:34
Lásko moje musíš mi pomoct.
:28:37
Pomùžeš mi ?
:28:40
Jasnì.
:28:43
Chci, aby si se postarala
o snowboardistu

:28:45
Chci, aby si ho zmotivovala.
:28:47
Já ?
-Jasnì

:28:49
Proè já ?
:28:51
Když Tì spozná, nebude chtít
odtud odejít.

:28:53
Bude chtít vítìzit.
:29:50
Zdravíèko !!!

náhled.
hledat.