Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:03
Vedení mìsta chce Vám
podìkovat pane Atersne.

:39:05
... Za všechno, co ste udìlali pro naše mìsto.
:39:08
Ale, z hlediska ekonomického,
nemùžeme Vás podporovat
v dalším roce.

:39:33
Švýcarsko, Channel, nemᚠzlý život!
:39:35
Nezùstávám ledaskde, Gaspare.
:39:39
S kýmkoliv taky ne.
:39:42
Myslíš Joshe teï?
:39:44
Není to jednoduché pro nìj.
:39:46
Pracuje jako záchrance,
policajti stále s ním.

:39:48
A ty všechny noci ve vìzení.
:39:50
Je záchranáøem?
:39:52
Taky má pøíkaz ze soudu.
:39:54
Veøejné práce ?
:39:56
Ano
:39:58
Trocha pøísné za desku
ve tvaru sponzora.

:40:00
Každému jeho trest.
:40:15
krom toho, støedisko je hezké
:40:17
To je Švýcarsko.
:40:22
Mimochodem, co dìláš
v prùbìhu dne?

:40:24
Sem ve škole, v internátu.
:40:26
Sem seriozní dívka.
:40:28
A já, nejsem seriozní?
:40:29
O èem mluvíš ?
:40:31
Jen tak.
:40:33
Kam jdem?
:40:35
Koukni .
:40:37
Na co?
:40:39
Ne na mne, na budovu.
:40:50
Co tu budeme dìlat?
:40:53
Pojï

náhled.
hledat.