Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:03
Potøebuji jenom, aby byl na chvíli
Joshem Atersonem, pùl hodiny
v jeho životì.

:43:09
Jenom Ty nás rozeznáš.
:44:55
Pojï.

náhled.
hledat.