Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:00
Musíš dùkladnì koukat tam,
kam budeš pøistávat

:48:03
Musíš vizualizovat pøistávání.
:48:05
Jinak upadneš.
:48:07
Jestli na R'N Style spadneš, nežiješ.
:48:10
Mìj oci celý èas otevøené,
zbytek podøiï zraku

:48:13
Pojï pùjdeme
ukonèíme to

:48:15
Sem pevný, netrap se kvùli mne.
:49:08
Dostal si 12 mìsícù policejního
dozoru ?

:49:11
Moc èteš noviny.
:49:15
Dost drsné kvùli sponzoru.
:49:17
Jasnì, dost sem ho zmlátil.
:49:21
Co dìláš, aby si se zúèastnil
v R'N Style?

:49:23
Federace nìco vyjednává.
:49:26
Budu mít dva pøívìsky na zádech,
abych nezmlátil 50000 divákù.

:49:31
Nemohl bych být zavrenej, sakra.
- Já taky ne.

:49:35
Výhoda toho je, že jdeš brzo spát.

náhled.
hledat.