Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:14
Ještì nerozumím myšlìnce
boardercrossu.

:54:16
Na co se užívá?
:54:18
To je velmi dobré na to, jak cvièit
tvoje zrychlení.

:54:20
Pozor na zaèátku, protože je to ostré,
pak je to vojnìjší.

:54:24
Jak to jde kluci.
:54:36
Bude horko?
Klid, to jsou jen turisté.


náhled.
hledat.