Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:08
Nikdy jsem neskákal tak vysoko.
1:05:10
Vidìl jsem tvoje video.
1:05:12
Zapomeò na moje video .
1:05:16
Výška sa nepoèítá, ale zpùsob
jakým pøistaneš.

1:05:19
Mìj oèi poøád otevøený, sakra.
1:05:21
Ještì jseš tuhej.
1:05:24
Moc násilnì.
1:05:29
Pojï, vyzkoušej to jìštì jednou.
1:05:31
Co ti je? Seš pøíliš tuhej.
1:05:33
Nemluv takhle.
1:05:36
Omlouvám se.
1:05:39
Vyzkoušej to ještì.
1:06:07
Nemùžu už mám dost,
jsem unavenej.

1:06:09
Unavenej?
1:06:11
Ano unavenej.
1:06:14
Prostì, nemùžu.
1:06:16
Pøizpùsobíš se životnímu stylu.
1:06:23
Vracíme se do práce.
1:06:51
Vidíš, poslední skok byl ideální.
1:06:56
Neriskuj na R'N Style.

náhled.
hledat.