Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:04
Chci být jako ty.
1:07:08
Jseš na dobrý cestì.
1:07:10
Na dráze závodního snowborïáka!
1:07:13
Co to obnáší, být zavodníkem?
1:07:19
Životní styl konèí,
když už nejsi na vrcholu.

1:07:21
Mᚠvýhrady?
1:07:23
Skonèíš jako poradce pro lidi,
kteøí o snowboardu nic neví...

1:07:25
... prodavaè jako Biszop,...
1:07:27
... ne dìkuju.
1:07:30
Pro to jsem nezasvìtil celej svùj život.
1:07:34
Vždycky budeš hvìzda.
1:07:36
Jasnì, rocková hvìzda.
1:07:56
Je tady nìkdo?
1:07:58
Haló, je tam nìkdo?
1:08:00
Už jdu.
1:08:05
Ahoj Julie.
1:08:09
Dozvím se co se dìje?
1:08:12
Proè nemám od nikoho žádný novinky?
1:08:14
Nechce mì vidìt?
1:08:19
Co se dìje?
1:08:21
Gaspar, už tu nepracuje.
1:08:25
Je v Sztad, ve Švýcarsku.
1:08:27
Co tam øeší?
1:08:29
Chce být závodním snowboardistou.
1:08:32
Pracuje s Josh Aterson.
1:08:37
Vidìli jste ho?
1:08:40
V Sztade.
1:08:42
A?
1:08:44
Zmìnil se.
1:08:47
Proè zmìnil? Jak se zmìnil?
1:08:49
Ukážem vám, že se Gaspar nezmìnil.
1:08:52
Vrátí se sem semnou.

náhled.
hledat.