Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:06
Dobrý den, nevíte kde je pokoj Etel?
1:09:08
Tam za døevìným domem.
1:09:12
Ale dávej si pozor na ošetøovatelky.
1:09:12
OK.
1:09:29
Co tady dìláš?
1:09:31
Musel jsem tì vidìt.
1:09:39
To je divny ne?
1:09:41
Pár týdnù jsem blízko u tebe a nic o tobì nevim.
1:09:45
Chtìl jsem se dozvìdìt,
co se schovává za tvojí tváøí.

1:09:48
Proè nikdy nemluvíš o Joshovi?
1:09:51
Proè si mì vybral?
1:09:54
Protože jste si podobný.
1:09:58
Schovej se, nemùžou tì tady najít.
1:10:23
Nemùžeš tady zùstat, vrátí se.
1:10:26
Pojï semnou,
pùjdeme nìkam jinam.

1:10:30
Nejsi Josh.
1:10:35
Proto se semnou stýkáš.

náhled.
hledat.