Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:49
Koneènì nastala chvíle velkého
finále tìchto krásných závodù.

1:33:53
Následující závodník :
1:33:55
Josh Atterssen!
1:34:04
Josh Atterssen!
1:34:07
Ruce nahoru.
1:34:14
Spìchej!
1:34:32
Spìchej!
1:34:44
už staèí,
1:34:47
Josh Atterssen, pøipraven
na skok.

1:34:49
Dává dolù svoji masku!
Ale to ne...

1:34:53
... je Josh Atterssen.
1:34:58
To není Josh Atterssen.

náhled.
hledat.