Thirteen
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:00
hoþça kal mel.
1:11:05
neden o zavallý kýzý karþýma çýkardýn.
yüzüme bakarken onu reddedemezdim.

1:11:12
biliyorum anne.
-hadi tracy.

1:11:15
hoþça kal. seni seviyorum.
1:11:29
sen ne diyorsun? -kim bilir?
annemin bu yýl ne yapacaðýný öðrenelim.

1:11:38
daha fazla yaþamak
istiyorum. hadi vur.

1:11:43
daha sert vursana sürtük!
1:11:58
hadi çabuk olunn kýzlar.
-bir dakika.

1:12:05
kendine gel tracy.
1:12:12
bu þekilde gidemezsin.
-lanet olsun.

1:12:48
þu haline bak.
stresten tükenmek üzeresin.

1:12:53
seni tanýmakta artýk zorlanýyorum.
1:12:57
herkesin tracy ile ilgilenmesi gerekiyor.
ona yardým etmek zorundayým.


Önceki.
sonraki.