Vozvrashcheniye
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:10
Pazar
:01:26
Önceden söylediðimiz gibi, atlayalým!
:01:29
Bir merdiven kullan ve
aptal ve korkak olduðunu kabul et.

:01:33
- Hadi, Vityok. Sýra sende.
- Neden bende?

:01:36
- Korktun mu?
- Hadi, hadi...

:01:42
- Çok korkutucu!
- Týrsýklýk yapma!

:01:52
Koltukaltlarýný incitme!
:02:00
- Andrei, merdiveni kullanalým.
- Sana bir korkak denilmesini istemzsin?

:02:06
Ya birþey olursa?
:02:08
Kes artýk! Benden sonra atlýyorsun, anladýn mý?
:02:42
- Koltukaltlarýný incittin mi?
- Hayýr.

:02:45
Hadi, Shorty. Atla!
:02:55
Hey! Ne oldu?
:02:58
Korktuysan, aþaðýya kadar týrman.
Biz beklemiyoruz!


Önceki.
sonraki.