Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:23:01
Pusti ga da proðe.
:23:11
Šalji dalje!
:23:16
Prekini s tom pogrebnom muzikom!
:23:19
Može nešto veselije!
:23:30
Woodi, 'oæeš dim?
:23:33
Dragocen je.
:23:41
Vrelo je!
:24:06
Shua!
:24:09
Kojim dobrom?
:24:14
Woodi, polazi.
:24:18
Shua!
:24:27
Ne volim ga,
ECOBANski izgnanik!

:24:30
Da nije Woodija,
razbio bih mu glavu.

:24:37
Moe, da li si video moj propeler?
:24:41
Ovo?
:24:42
Zezaš me?
Ne, onaj manji.

:24:46
Da li si rekao da ti ovo treba?
:24:52
Prvo se družiš sa njima
a sada i kradeš stvari?

:24:56
Nisam ga ukrao.
Našao sam ga.


prev.
next.