Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:29:05
Woodi!
Požuri!

:29:14
Sada prave nemire
i ujutru.

:29:17
Izgleda da to znaèi
da danas ne radim.

:29:20
Da nisi video
Woodia sluèajno?

:29:22
Woodi? Jesam, mislim
da sam ga video sa onim kepecom.

:29:27
Kako se ono zove?
:29:29
Dodaj mi to, hoæeš?
:29:35
Jedan dolazi!
:30:16
Woodi, da l' si ti normalan?
:30:19
Šta to kog vraga izvodiš?
:30:21
Jesi li lud?
Èe...èekaj sekund.

:30:24
Šta kog ðav...
:30:27
Hej! Hej!
:30:50
Ako vidiš Woodija,
kaži mu da dolazi kuæi.


prev.
next.