Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:40:04
Etha, neka ovo
ostane meðu nama za sada.

:40:08
Da, gospodine
:41:15
Naša meta je osoba
koja je upala u DELOS sistem.

:41:18
On se krije u olupini tankera
u zalivu, oblast br. 5.

:41:23
Ako se bude opirao...
ubijte ga.


prev.
next.