Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:55:02
Mala gnjido!
:55:05
Diži se!
Ovaj put æu te dokusuriti!

:55:07
Trebao bi da mi budeš zahvalan pošto
sam svoja leða postavio umesto tebe.

:55:11
I trebalo je još tada da umreš.
:55:14
Zbog bezbednosti ECOBANa!
:55:17
Misliš, kako Džej ne bi
saznala istinu?

:55:21
Tako je! Svaka èast.
:55:23
Sada æeš morati ponovo da umreš
zbog Džej, i mene!

:55:39
Shua...
:55:50
Woodi!
:55:54
Woodi!
:56:03
Mrdaj! Sklanjaj mi se s puta!

prev.
next.