Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:14:42
Znaèi, konaèno si uspeo.
1:14:53
Zaslužuješ to što æeš i dobiti.
1:14:56
Ovo je za dobrobit obe strane,
i Marr i ECOBANa.

1:15:01
ECOBAN?
1:15:02
Upropastiæeš nam
svima buduænost!

1:15:06
Ti upropašæuješ moju
buduænost sa Džej!

1:15:09
Zašto ti?
Zašto samo ti da je imaš?

1:15:29
Ne!
1:15:34
Džej, ne!
1:15:39
Ne teraj me da to uradim.
1:15:46
Džej!

prev.
next.