X2
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:12:22
Poglej...
:12:48
- Nobeden ni pustil znamenja, kot si ga ti.
- Kaj želiš, opravièilo?

:12:53
Veš, kaj želim.
:12:57
Kaj pa ti želiš?
:13:11
Kaj ti resnièno želiš?
:13:16
Hoèem, da greš ven.
:13:23
Kristus.
:13:31
Zakaj ne nosimo uniform.
:13:33
Naroèene so.
Prispele bodo èez nekaj let.

:13:45
Zelo nam je všeè tvoja frizura.
:13:51
Daj, gremo.

predogled.
naslednjo.