X2
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:14:01
Pravijo, da si ti slabi fant.
:14:06
To pravijo?
:14:11
Kakšna smešna èelada.
Zakaj se uporablja?

:14:15
Ta smešna èelada je edina stvar,
ki me šèiti pred res slabimi tipi.

:14:26
Kako ti je ime?
:14:28
John.
:14:31
Kakšno je tvoje pravo ime?
:14:40
Pyro.
:14:42
Lep dar imaš, Pyro.
:14:44
Lahko le manipuliram ogenj.
:14:47
Ne morem pa ga ustvariti.
:14:49
Lahko si bog proti ostalim.
Ne dovoli, da kdo misli drugaèe.

:15:15
Gospod, stroj je dokonèan.
:15:19
Odlièno.
:15:25
Gospod, zakaj pa imamo vse te otroke tu?
:15:30
Znanstvenik sem, Lyman.
:15:32
Ko dokonèam stroj,
se želim preprièati, da deluje.

:15:43
Ok... to je mapa jeza. To je preliv.
:15:48
Vidite to?
To so sledi koles kamiona.

:15:51
Tu je vhod.
:15:53
To pa prikazuje debelino
ledu nad zemljo.

:15:57
- To je nedavna sled vode.
- Èe nas Stryker opazi, lahko potopi celo stavbo.


predogled.
naslednjo.