After the Sunset
prev.
play.
mark.
next.

1:20:00
Ruke gore.
Jeste li ozbiljni?

1:20:05
Ništa ti nije ostalo da ukradeš?
1:20:09
Moram da idem na brod.
1:20:12
Nisi mogao da odoliš?
1:20:13
Još jednom si me izradio.
Napravio si magarca od mene.

1:20:25
Hej Lola.
1:20:27
Lola èekaj.
1:20:43
Mogla si me spasiti tamo dolje.
1:20:53
Žao mi je što sam te ostavio,
samo sam htio da te zaštitim.

1:20:56
Kako dražesno od tebe.
1:20:57
U pravu si nisam mogao
to napraviti bez tebe.

1:21:00
Vidim Stena ðe stoji na brodu.
1:21:03
Æuti Maks.
1:21:08
Lola, molim te.
1:21:11
Maks, pomogla sam
ti zato što te volim.

1:21:14
Ali te sada napuštam.
1:21:22
Lola, mislio sam da æeš cijeniti
kako sam to napravio pred svima.

1:21:31
I cijenim, to je bio
pametan plan Maks.

1:21:35
Sjajan si lopov.
1:21:37
Ali ja æelim dobrog èovjeka.
1:21:45
Lola.
1:21:49
Uði unutra.
1:21:54
Mislio si da je ovo gotovo.
Okreni se.

1:21:59
Pokušavao sam da se dogovorim sa tobom,

prev.
next.