Bin-jip
prev.
play.
mark.
next.

:34:16
Šta je doðavola ovo?
:34:33
Pogledaj jesu li nešto uzeli!
:34:48
Dragi! Dragi!
:34:50
Ko ste doðavola vi?
:34:51
Pijani idioti!
Šta tražite u mojoj kuæi?

:34:54
I zašto nosite naše pižame?
:34:57
- Je li nešto ukradeno?
- Ne

:34:59
Ako niste lopovi, šta ste?

prev.
next.